Smrt otce inspirovala Marcelu, aby převzala kontrolu nad svým zdravím

http://atu.ca/slimexcelle.cz

Kdo zná lépe trápení, kterým si projde každá obézní osoba, než osoba, která si jím opravdu prošla? Proto jsme vyzpovídali Marcelu Hrubou, mladou ženu, která prožila svoje mládí s váhou 130 kg. Na prahu svých nejlepších let se Marcela rozhodla vzít situaci do vlastních rukou, motivovaná strachem o svoje zdraví. Doufáme, že její příběh pomůže všem, kdo si přejí radikálně zhubnout a myslí si, že je to nemožné.

Advertisement
Illustration for article titled Smrt otce inspirovala Marcelu, aby převzala kontrolu nad svým zdravímem/em

Share This Story

Get our newsletter